Länkar

Det Internationella Drakförbundet (International Dragon Association, IDA) är Drakseglarnas takorganisation och har sitt högkvarter i London. IDA administrerar Drakens detaljerade regelbestämmelser och kan göra förändringar i dessa. IDA arrangerar också årligen världsmästerskapet och det europeiska mäskterskapet samt Gold Cupen. Här hittar du Det Internationella Drakförbundets och de nationella klassförbundens kontaktuppgifter.

Bifogat finns också kontaktuppgifter till båt- och segelmakare.

IDA Home

American Dragon Association
Antiguan Dragon Association
Australian Dragon Association
Austrian Dragon Association
Belgian Dragon Association
British Dragon Association
Canadian Dragon Association
Danish Dragon Association
Dutch Dragon Association
Estonian Dragon Association
French Dragon Association
German Dragon Association
Hellenic Dragon Association
Hong Kong Dragon Association
Hungarian Dragon Association
Irish Dragon Association
Italian Dragon Association
New Zealand Dragon Association
Norwegian Dragon Association
Portuguese Dragon Association
Russian Dragon Association
Spanish Dragon Association
Swedish Dragon Association
Swiss Dragon Association
Turkish Dragon Association

Nyländska Jaktklubben
Helsingfors Segelklubb
HSS Helsingfors Segelsällskap
GKSS – Göteborgs Kungl. Segel Sällskap
Cannes Dragon International