Drake

Draken är en adlig kappseglingsbåt, som genast blev en legend. Det är den överlägset internationellast klassen av de Olympiska klassikerna och man seglar aktivt med den vid fem världshav. Draken är en evig utmaning. Det dröjer ett en god stund innan man lär sig bemästra Draken, men det är nästan omöjligt att sluta segla med den.

Vi är många som beundrar Drakens vackra linjer. Norska Johan Anker ritade Draken 1929 på beställning av Göteborgs Kungliga Segelsällskap. Båten blev fort väldigt popular internationellt och snart seglade man med den i alla betydande seglingscenter så långt som i Hong Kong.

Draken är en entypsbåt. Dvs. alla Drakar är likadana till sina mått. Å andra sidan skiljer sig båtarnas trim från varandra. Antalet trimlinor är också mångdubbla i jämförelse till övriga kappseglingsbåtar. Båten är därmed en källa för kontinuerlig utveckling. Trimningen är också en viktig del av Drakens attraktion för hela besättningen – inte enbart för rorsmannen. Oberoende av föret finns det alltid sysselsättning för alla i den tre personer starka besättningen.

Under åren 1946 – 1972 var Draken en Olympisk klass, vilket gav Draken det slutliga internationella genombrottet. Även finländska Drakar sågs på de Olympiska banorna. Båten har alltid attraherat också kungligheter. Hertigen av Edinburghs Drake var den legendariska Blue Bottle, med vilken man seglar aktivt ännu idag. Greklands kung Konstantin vann guld i Olympiska spelen i Rom 1960. Representanter för det danska kungahuset är trogna Drakseglare.

Idag seglar över 1400 registrerade Drakar från 31 länder aktivt. Antalet båtar är störst i Tyskland, Nederländerna, England och Frankrike. Cannes Yacht Club har också blivit de europeiska Drakseglarnas bas. Även de finländska Drakseglarna trivs vid medelhavet vintertid. Draken är lätt att transportera på trailer, så kappsegling runt Europa är möjligt för många Drakseglare.