VENE- JA JÄSENMAKSUT 2020

100 € per vene ja 20 € per henkilöjäsen saaja Suomen Louhipurjehtijat ry IBAN: FI22 2401 1800 0076 75. Merkkaa viestikenttään purjenumero ja henkilönimi/nimet, yhdistys kokoaa niistä jäsenluettelotiedot.